Wat is een BABS

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

B.A.B.S.

Voorheen werd het huwelijk gesloten door een 'gewone' ambtenaren van de burgerlijke stand.

Doorgaans was het voltrekken van een huwelijksplechtigheid, een extra aandachtsgebied naast het reguliere werk van de afdeling burgerzaken.

Een huwelijksplechtigheid of trouwceremonie is heel persoonlijk dit vergt ook gerichte aandacht.

Een BABS is per definitie niet werkzaam als ambtenaar bij een gemeente. Bij een huwelijksplechtigheid wordt de BABS voor één dag 'aangesteld' bij een gemeente.

Een BABS krijgt als ware de bevoegdheid [24h] namens de betreffende gemeente om een huwelijksplechtigheid te voltrekken.